Kent Sjödins konst (statyer i Östersund med omnejd)

06.06.2022

Statyer samt övrig konst, tex ryamattor och betongskulpturer i form av rävar, ugglor, lejon mm.

Statyn "fåglar". Donerad till Östersunds kommun. (Foto 2: Placerad i nedre delen av Österängparken 2016).   


"Totempåle". Står kvar i Optand.

"Runsten". Flyttad till Idrottsvägen 6 i Nälden. Text "Denna sten lät Kent Sjödin tillverka 1983. Må frid vara över denna fastighet"

Staty som tyvärr var i för dåligt skick för att flyttas. Destruerad.

"Storsjöodjuret" Efter Hagnestad. Placerad utanför Böle skola, Östersund

"Älgen". Donerad till Östersunds kommun. (Foto 2: Placerad i nedre delen av Österängparken 2016.)

Mindre staty. Kvar i Optand

Träkåta byggd utifrån egna ritningar. Kvar i Optand.

Övrigt